+7 (7172) 928 928

3D! Уроки в формате 3D Стерео

Естественнонаучные предметы 400 тем

  •  100 тем Физика, Химия и Биология - Язык Казахский
  •  300 тем Физика, Химия и Биология - Язык РусскийМультимедийные 3D Стерео уроки Eureka.in от компании Designmate это лицензионное ПО, позволяющую демонстрировать видео 3D-формата с использованием ПК, 3D-проектора и 3D-очков

Демо DVD Диск Eureka.in Казахский и Русский который вы можете скачать и посмотреть. Размер 3,5 Gb трафик для Мегалайна и Казахтелекома не учитывается.

Лицензионное программное обеспечение. Содержит высококачественные 3D анимации, сделанные в популярных 3D приложениях, как 3Ds Max, Maya, Director, Softimage и другие. Весь отображен в соответствии с Казахстанской учебной программой и подготовлен по стандартным форматам.

Вашему вниманию предлагаем техническую спецификацию по 3D урокам вы можете выбрать подходящую вам комплектацию с оборудованием и без.Естественнонаучные предметы – не менее 100 тем (физика, химия, биология) Язык Казахский.

Естественнонаучные предметы не менее 300 тем (физика, химия, биология)  Язык Русский.
Лицензионное программное обеспечение.

Содержит высококачественные 3D анимации, сделанные в популярных 3D приложениях, как 3Ds Max, Maya, Director, Softimage и другие.
 Весь контент должен быть отображен в соответствии с Казахстанской учебной программой и подготовлен по стандартным форматам.

Список тем на казахском языке:

 

Биология

1.         Өсімдіктердегі фотосинтез

2.         Митоз

3.         Митохондриядағы АТФ синтезі

4.         Жасуша мембранасының физиологиясы

5.         Тоғандар мен көлдер

6.         Митохондриялардың құрылысы

7.         Жасушалардың пішіні

8.         Ақуыз синтезі

9.         Полимеразалы тізбекті реакциясы арқылы өтетін геннің амплификациясы (ПТР)

10.     Хроматин құрылысы

11.     Хромосомалар, гендер және ДНҚ

12.     Экологиялық пирамидалар

13.     Кариотип

14.     Рибонуклеин қышқылы

15.     ДНҚ құрылымы

16.     Мутация

17.     Ұлпаны жасанды жолмен өсіру

18.     Эукариоттық жасуша

19.     мРНҚ синтезі

20.     ДНҚ құрылымы

21.     Мейоз

22. Белсенді тасымалдағы АТФ-ң рөлі

23. Жасуша құрылысы

24. Бактериялық түрлену және конъюгация

25. Соматикалық гибридтелу

26. ЭЭГ мен ЭКГ

27. Экожүйедегі энергия ағыны

28. Пластмассаны қайта өңдеу

29. Овогенез

30. Патогенді бактерия түрлері

Биологиядағы барлық тақырыптар – 30

 

Химия

1. Химиялық байланыс

2.  Атомдық орбиталдардың гибридтелуі

3.  Диполь моменті

4.  Сигма ( σ ) және пи ( π ) байланыстар

5.  Моль ұғымы

6.  Элементтің электрондық құрылымы мен периодтық кестеде орналасуы

7.  Фарадейдің бірінші электролиз заңы

8.  Кванттық сандар (І-бөлім)

9.  Иондану энергиясы

10.     Электртерістілік

11.     Атомдықрадиус және оның түрлері

12.     Ковалентті байланыстар

13.     Химиялық реакциялар және олардың сипаттамалары

14.     Атомдық масса, молекулалық масса және формулалық бірлік масса

15.     Валенттілік

16.     ВҚЭЖТ теориясы

17.     Электролиздің қолданылуы (I-бөлім)

18.     Тотығу-тотықсыздану реакциясы

19.     Орбиталар мен орбиталдар

20.     Кванттық сандар (ІІ-бөлім)

21.     Қарапайым кубтық кристалл торлары (AAA Орналасуы)

22.     Қышқыл-негізді титрлеу

23.     Адсорбция

24.     Нақты пропорцияларне тұрақты құрам заңы

25.     Фарадейдің екінші электролиз заңы

26.     Гальвандау

27.     Коррозия

28.     Координациялық байланыс

29.     Координациялық сан және жиынның геометриялық құрылымы

30.     Көмірсутектердегі геометриялық изомерия

31.     Геометриялық изомерлердің номенклатурасы

32.     Органикалық реакциялардың түрлері

33.     Нуклеофилді алмастыру реакциясының механизмі

34.     Индуктивті әсер

35.     Электрөлшемді әсер

Химиядағы барлық тақырыптар – 35

 

Физика

1. Іштен Жану Қозғалтқышы

2. Үдеу

3. Магниттік диполь моменті

Ұзақтық Үлгі

4. Магнит өрісіндегі заряд қозғалысы (І-бөлім)

5. Біртекті магнит өрісіндегі тоғы бар контурдың айналу моменті

6. Гальванометр

7. Электр тогын өткізетін түзу сымның магнит өрісі (1- бөлім)

8. Электр тогын өткізетін түзу сымның магнит өрісі (2- бөлім)

9. Флемингтің сол қол ережесі

10.     Ом заңы

11.     Толықіштейшағылу(2-бөлім)

12.     Күн энергиясы (Белсенді күн жүйелері)

13.     Жылулық радиация

14.     Заттың молекулалық-кинетикалық теориясы -1 (Қатты заттар)

15.     Бернулли заңының қолданыстары

16.     Капиллярлық құбылыс

17.     Ньютонның бірінші қозғалыс заңы

18.     Ньютонның екінші қозғалыс заңы

19.     Ньютонның үшінші қозғалыс заңы

20.     Кинетикалық энергия

21. Энергияның түрленуі

22. Ленц ережесі

23. Электр зарядының қасиеттері

24. Электр өрісі

25. Электр өрісінің сызықтары

26. Конденсатор

27. Магнетизм түрлері

28. Магниттік ауытқу

29. Газдар арқылы электр разрядталу

30. Термоэлектрондық эмиссия

31. Рентген сәулесінің спектрі

32. Бета-эмиссия (1 бөлім)

33. Жартылай өткізгіштер

34. Қоспалы жартылай өткізгіш (2-бөлім)

35. Призмалы спектрометрдің жұмыс істеу принципі

Физикадағы барлық тақырыптар – 35

 

Бүкіл тақырыптар – 100

 

Список уровней на русском языке:


Уровень

Биология - 140 тем

Ботаника  - 18 тем

Цитология - 15 тем

Физиология и анатомия человека и его здоровье - 73 темы

Экология и окружающая среда - 7 тем

Генетика - 4 темы

Таксономия- 6 тем

Зоология - 8 тем

Биотехнологии - 6 тем

Медицинская техника и оборудование - 3 темы

Химия – 92 темы

Неорганическая химия - 21 тема

Физическая химия – 48 тем

Органическая химия – 23 темы

Физика - 68 тем

Астрономия  - 1 тема

Электродинамика  - 30 тем

Оптика- 15 тем

Механика -17 тем

Квантовая физика - 3 темы

Молекулярная физика и термодинамика – 2 темы

Всего 300 тем

 

Список тем на русском языке:

 

Биология

Ботаника

  1. Растение
  2. Типичный цветок
  3. Строение листа
  4. Механическая ткань водных растений

5.      Фотосинтез у растений

6.      Транспирация

7.      Анатомия корня Однодольных

8.      Внутреннее строение корня двудольных

9.      Solanaceae (Пасленовые)

10.  Мальвовые

11.  Капустные (крестоцветные)

12.  Водный потенциал

13.  Дыхание у растений (в ночное время)

14.  Плазмолиз

15.  Системы тканей растений

16.  Простые ткани

17.  Опорные ткани водных и наземных растений

18.  Физиология фотопериодизма

Цитология

1.      Синтез АТФ в митохондриях

2.      Простые реакции для определения углеводов, жиров и белков

3.      Эукариотическая клетка

4.      Митохондрии: структура и функции

5.      Форма клеток

6.      Клеточная стенка и структура растительной клетки

7.      Митоз

8.      Физиология клеточной мембраны

9.      Ферменты как биокатализаторы

10.  Синтез белка

11.  Синтез мРНК

12.  Роль АТФ в активном транспорте

13.  Мейоз

14.  Структура клеток кожицы лука и пробки

15.  Количество и размеры клеток

Физиология и анатомия человека и его здоровье

1.      Системы дыхания и кровообращения

2.      Уход за полостью рта

3.      Нервная система

4.      Система дыхания

5.      Механизм дыхания человека

6.      Кровяные тельца (в крови человека)

7.      Лейкоциты (Строение и функции)

8.      Физиология пищеварения

9.      Полиомиелит

10.  Грипп и птичий грипп

11.  Ветрянка

3D уроки 400 тем Физика, Химия и Биология

  • Производитель: Designmate
  • Модель: 3DSTEREO-KZ-RU
  • Наличие: В наличии

Теги: 3DSTEREO-RU